GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR ?

‘ Girişimsel Radyoloji ‘ kavramı, son yıllarda dünyada ve eş zamanlı olarak ülkemizde de uygulama alanı bulan Radyoloji Uzmanlığının bir üst ihtisas dalıdır. Bu kavram Radyolojik cihazlar ile kesin tanısı konulan bir grup hastada, yine bu cihazlar eşliğinde yapılabilecek bir dizi tedavi edici işlemi içermektedir. Bu işlemler damarlar ile ilgili olabileceği gibi damar dışı bazı yapılarda da olabilmektedir.

Damarlar ile ilgili her türlü daralma için balon ile genişletme yöntemleri (Balon Anjiyoplasti), ısrarlı veya düzensiz kenarlı daralmalarda uygulanacak damar içi protez takılması (Stent), tam tıkanıklıklarda ilaç ile tıkanıklığın açılması (Trombolitik Tedavi) veya Aterektomi, Laser Anjiyoplasti gibi uygulamalar , anjiyografi cihazları eşliğinde yapılabilen işlemlerdir. Ayrıca bazı organ tümörlerinde , tümörü besleyen damarın içine girilerek uygun ilaç verilmesi suretiyle ilacın tümör üzerinde daha etkili olması sağlanabilmektedir. Benzer şekilde beyin damarlarında oluşabilen bazı genişlemeler (Anevrizma) ya da yumaklanmalar (AVM) için de bu damarlara özel kateterleri ile girilerek tıkayıcı işlemler yapmak olasıdır. Bu tip girişimler toplardamarlar da da yapılabilir. Örneğin bacaklarda oluşabilen pıhtıların akciğere gitmesini önleyen filtre takılması bunlar arasında sayılabilir.

Koroner Anjiyografi ve kalp damarları ile ilgili girişimler dışında kalan ve yukarıda bazıları sayılabilen Anjiyografik ve Girişimsel Radyolojik işlemler, bütün dünyada ve de Türkiye’de özel olarak eğitilmiş Radyoloji Uzmanları tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde bu uzmanların sayısı çok az olduğu gibi bu tür işlemlerin yapılabileceği cihaz sayısı da son derece sınırlıdır.

 

 

 

 

   
   
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz| Doktorlarımız | Ekibimiz | Teknolojimiz | İletişim