GÖRÜNTÜLEME MERKEZİMİZDE YAPILAN ANJİYOGRAFİK İNCELEMELER

SEREBRAL DSA
* Selektif serebral arterler (4 sistem) DSA
* Selektif karotis ve vertebral arterler DSA
* Spinal arteriyografi

VİSSERAL DSA
* Renal DSA
* Çöliak, hepatik,splenik DSA
* Süperior-inferior mezenterik DSA

DSA AORTOGRAFİK İNCELEMELER
* Arkus aorta DSA
* Torasik aorta DSA
* Abdominal aorta DSA
* Pelvik

PERİFERİK ARTERLER DSA

* Üst ekstremite arterleri DSA
* Alt ekstremite arterleri DSA

DSA VENOGRAFİK İNCELEMELER
* Ekstremite venografisi ( Üst-Alt)
* Sistemik venografiler (Vena kava süperior-inferior)
* Splenoportografi
* Arteriyel portografi
* Hepatik venografi
* Renal venografi ve kan örneklemesi
* Sürrenal venografi
* Testiküler venografi
* Pulmoner

LEMFANJİYOGRAFİK İNCELEMELER
* Ekstremite lemfanjiyografisi
* Abdominal lemfanjiyografi

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER

BALON ANJİYOPLASTİLER

* Perkütan translüminal anjiyoplasti (PTA tüm periferik arterler)
* Perkütan translüminal renal anjiyoplasti (PTRA)
* Stent takılması (Tüm periferik ve renal arterler)

TROMBOLİTİK TEDAVİLER (Ürokinaz ve tPA ile intraarteriyel trombolitik tedavi)
* Akut arteriyel ve greft tıkanıklıklarında
* Mezenter arter trombozlarında
* Diyaliz fistüllerinde

EMBOLİZASYONLAR
* Tümör embolizasyonları - Renal - Hepatik - Kemik - Metastazlar
* Kemoembolizasyonlar
* İnternal spermatik vena embolizasyonu

VENÖZ GİRİŞİMLER

* Trombolitik tedavi
* Balon anjiyoplastiler
* Stent uygulamaları
* Geçici kateter takılması-değiştirilmesi-çıkarılması
* Kalıcı kateter takılması-değiştirilmesi-çıkarılması

BAŞ-BOYUN GİRİŞİMLERİ

*Glomus jugulare, gl.timpanikum,karotid body, anjiyofibromun preoperatif embolizasyonu
* Epistaksiste embolizasyon   
   
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz| Doktorlarımız | Ekibimiz | Teknolojimiz | İletişim