ANJİYOGRAFİ NEDİR ?

Anjiyografi; insan vücudundaki tüm damarların, içlerine yüksek yoğunlukta bir madde verilerek grafilerinin çekilmesi anlamında, genel bir tanımlamadır. İnsan vücudundaki tüm organların (kalp, beyin, iç organlar, kol ve bacaklar dahil) damarları olduğu için anjiyografileri yapılmaktadır. Yapılan bu anjiyografiler sayesinde damarlar ile ilgili birçok hastalığa sağlıklı biçimde tanı koymak olasıdır.

Anjiyografi, uygulandığı bölgelere göre bazı isimler ile belirtilmektedir:

Serebral Anjiyografi : Beyin ve boyun damarlarının anjiyografisi.

Koroner Anjiyografi: Kalp ve kalbi besleyen damarların anjiyografisi.

Visseral Anjiyografi: Tüm iç organlara ait anjiyografiler (Böbrek, akciğer, dalak, karaciğer v.s.).

Periferik Anjiyografi: Kol veya bacak damarlarına yönelik yapılan anjiyografiler.

Ayrıca, tüm adı geçen sistem ve organların toplar damarlarının görüntülendiği Venografik İncelemeler ile bazı bölgelerdeki lemf damarlarının görüntülendiği Lemfanjiyografik İncelemeler de anjiyografi kapsamındaki Radyolojik inceleme yöntemleridir.
Anjiyografik işlemler; en sağlıklı olarak, özel olarak geliştirilmiş DSA (Digital Subtraksiyon Anjiyografisi) cihazlarında yapılmaktadır. Bu işleme uygun olmayan cihazlar ile yapılan incelemelerde, tanıda yanılgılar olabilmektedir.
Adı geçen anjiyografik işlemlerde, değişik tipte malzemeler kullanılmaktadır. Ayrıca damar görüntülenmesi için, içlerine yüksek yoğunlukta bir madde (Kontrast Madde) verilmesi zorunluluğu vardır. Anjiyografi sırasında incelenmesi istenilen damar içine özel olarak geliştirilmiş kateter adı verilen ince bir tüp sistemi ile girilerek adı geçen kontrast madde verilmekte ve bu sırada seri biçimde grafiler alınmaktadır. Grafi çekimi sırasında hastanın hareketsiz kalması ve bazı bölgeler için de kısa süreli nefes tutması gerekmektedir.

 

 

 

   
   
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz| Doktorlarımız | Ekibimiz | Teknolojimiz | İletişim